Sitemap
Mapa webu
A
A
A

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Školní vzdělávací program: Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač
 
Učební plán oboru ke stažení ZDE
 
 
Určeno pro: chlapce a dívky
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků: splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Charakteristika oboru

Studijní obor je zaměřen na seřizování, obsluhu a údržbu strojů, zařízení, výrobních linek a programování automatizovaných systémů. Žáci se připravují na seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvečních a číslicově řízených obráběcích stojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství. Absolvent musí správně a samostatně číst technické výkresy a technologické postupy, vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech, provádět potřebné výpočty. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, značení a zpracování na polotovary. Osvojil si základy výroby strojních součásti, zejména třískovým obráběním, jejich tepelným zpracováním, zkoušením a povrchovými úpravami. Má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup výroby jednoduchých strojních součástí. Zná základní principy pneumatických, elektropneumatických a hydraulických mechanismů. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní při seřizovaní a obsluze nejmodernějších strojů s NC a CNC řízením, obráběcích center, obráběcích linek a zejména řízení technologických procesů prostřednictvím programovatelných automatů PLC jak ve strojírenských, tak i v ostatních průmyslových provozech. Další uplatnění najde např. při navrhování a řízení technologických procesů.

 

Absolvent může dále studovat na jakémkoli typu vysoké či vyšší odborné školy
Kotva