Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-47-M/01 Stavebnictví

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou

Školní vzdělávací program: Pozemní stavitelství

Pozemní stavitelství
 
 
 
Určeno pro: chlapce a dívky
Délka a forma studia: 4 roky, denní studium
Vstupní předpoklady žáků:
splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře).
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
 

Charakteristika oboru

Pozemní stavitelství je čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Studijní obor připravuje absolventy pro práci na projektování a realizaci staveb ve funkcích středních technických pracovníků. Zároveň připravuje žáky pro studium na vysoké škole technického směru zejména se zaměřením do oblasti stavebnictví.

V prvních dvou ročnících studia je kladen důraz na rozšíření všeobecných znalostí, zejména z matematiky, fyziky, výpočetní techniky a jazyků. Zároveň se studenti seznamují s odbornými předměty technické a technologické přípravy jako je odborné kreslení, deskriptivní geometrie, stavební materiály, pozemní stavitelství, poznávají techniku rýsování, důraz je kladen na technický projev.

Ve třetím a čtvrtém ročníku se zařazuje profilující okruh odborných předmětů, např. pozemní stavitelství, konstrukční cvičení, geodézie, stavební konstrukce a stavební mechanika. Tím se vytváří konečný profil absolventa. Žáci se učí navrhovat kompletní projekty rodinných domů a staveb občanského vybavení v rámci předmětu konstrukční cvičení, které probíhá pomocí výpočetní techniky. V této oblasti je naše škola jednou z nejlépe vybavených škol v České republice. Možnost počítačového zpracování využívají žáci při praktické maturitní zkoušce z pozemního stavitelství. Jednotlivé prvky stavebních konstrukcí dimenzují žáci na základě znalostí z odborných předmětů stavební mechanika a stavební konstrukce. Významnou pomůckou pro řešení statických výpočtů a dimenzování ocelových a betonových konstrukcí je opět výpočetní technika s programovým vybavením na velmi vysoké úrovni.

V rámci ekonomických předmětů se žáci seznamují s legislativní přípravou při realizaci staveb a zároveň probíhá výuka tvorby rozpočtů, při které je opět využívána výpočetní technika. Všechny teoretické znalosti jsou provázány s praxí. Ve všech ročnících jsou pořádány odborné exkurze na stavby a do výrobních závodů. Nedílnou součástí výuky je také odborná praxe, kterou z velké části absolvují studenti u stavebních firem.
 

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent tohoto je schopen řídit stavební výrobu na pozici mistra, stanovovat koncepce technických řešení výstavby, řídit a usměrňovat technologické a pracovní postupy. Umí zpracovat projektovou dokumentaci staveb odpovídající náročnosti, vyhodnocuje a sjednocuje požadavky investora a dotčených orgánů státní správy.

Absolvent může dále studovat na jakémkoli typu vysoké či vyšší odborné školy.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva