Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-67-H/01 Zedník


Školní vzdělávací program:  Zedník, obkladač

Zadník - obkladač
 
 

Žáci tohoto učebního oboru mají možnost se stát smluvními žáky stavební firmy METROSTAV
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Tříletý učební obor Zedník, obkladač poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zhotovování jednoduchých technických náčrtů a skic, pro samostatné vyzdívání zdiva z různých materiálů, provádění vnitřních a vnějších omítek, provádění jednoduchých izolatérských, betonářských, železářských, kladečských a obkladačských prací. Dalšími aktivitami je osazování výrobků přidružené stavební výroby, provádění dokončovacích prací na stavbách, provádění základních prací při opravách a rekonstrukcích budov, provádění suchých montážních stavebních konstrukcí a zateplování staveb.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

 • četli stavební výkresy, orientovali se v technické dokumentaci
 • znali vlastnosti stavebních materiálů a jejich použití v oboru
 • ručně opracovávali materiály používané v oboru
 • přejímali a skladovali stavební materiál
 • připravovali nářadí pro stavební činnosti zedníka
 • vykonávali základní zednické činnosti
 • rozměřovali, zakládali a stavěli stavební konstrukce
 • stavěli a demontovali lehká stavební lešení
 • armovali a betonovali jednoduché betonové konstrukce
 • prováděli obklady a dlažby
 • prováděli stavební práce spojené s rekonstrukcemi a sanacemi staveb

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s oborem Zedník. Po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené se stavební výrobou u stavebních firem i při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s materiálem, nářadím a komponenty pro stavební práce.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva