Sitemap
Mapa webu
A
A
A

23-56-H/01 Obráběč kovů

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Obráběč kovů

Obraběč kovů
 
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
 
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Absolvent oboru Obráběč kovů zná základní úkoly odvětví oboru, pro který se připravuje. Po dokončení přípravy je připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním, broušením a vrtáním. Má osvojené dovednosti základů ručního zpracování kovů, umí samostatně číst dílenské vékresy, používat normy, podle technologických postupů příslušným strojním obráběním upravovat součásti. Umí volit vhodné nástroje, ty kontrolovat a udržovat. Umí rovněž správně používat měřidel.

Odborný výcvik ve třetím ročníku probíhá částečně na pracovištích smluvních strojírenských podniků v Ústí nad Labem.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Kotva