Sitemap
Mapa webu
A
A
A

23-56-H/01 Obráběč kovů

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Obráběč kovů

Obraběč kovů

 

Učební plán oboru

Videoukázka přípravy, uplatnění a další informace

 

Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Absolvent oboru Obráběč kovů zná základní úkoly odvětví oboru, pro který se připravuje. Po dokončení přípravy je připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním, broušením a vrtáním. Má osvojené dovednosti základů ručního zpracování kovů, umí samostatně číst dílenské vékresy, používat normy, podle technologických postupů příslušným strojním obráběním upravovat součásti. Umí volit vhodné nástroje, ty kontrolovat a udržovat. Umí rovněž správně používat měřidel.


Odborný výcvik ve třetím ročníku probíhá částečně na pracovištích smluvních strojírenských podniků v Ústí nad Labem.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva