Sitemap
Mapa webu
A
A
A

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Automechanik

Automechanik
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 

Vstupní předpoklady žáků:

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Obor Automechanik přípravuje žáky na provádění základních prací při kontrolách, údržbě, opravách, demontáži a montáži silničních motorových vozidel. Jsou schopni samostatné orientace v technické dokumentaci, umí volit správné technologické postupy pro prováděné pracovní operace včetně měření a kontroly.

Žáci chápou konstrukci a funkci všech agregátů vozidel, na kterých vykonávají údržbu a opravy, stanovit příčiny poruch a způsoby jejich odstranění, provádět diagnostická měření a na základě zjištěných nedostatků provést jejich odstranění.
V průběhu přípravy se seznámí se základními pracovními pomůckami a pracovními postupy při ručním zpracování materiálu, seznámí se se základy strojního obrábění a se zařízením pro svařování elektrickým obloukem a svařování plamenem. Naučí se pracovat s  mechanizovanými nástroji a používat předepsané přípravky pro demontáž a montáž určitých částí silničních motorových vozidel. Ovládá předpisy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o protipožární ochraně. Výuka je doplňována exkurzemi na odborná pracoviště různých podniků a účastí na odborných výstavách a veletrzích. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu.

Ve třetím ročníku žáci absolvují autoškolu a získají řidičské oprávnění skupiny B.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent najde uplatnění převážně v autoservisech při diagnostice závad automobilů a jejich a opravách Po získání praxe je schopen uplatnit se také v samostatném podnikání.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva