Sitemap
Mapa webu
A
A
A

23-51-H/01 Strojní mechanik

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Strojní mechanik

Strojní mechanik
 
 
Žáci tohoto učebního oboru mají možnost se stát smluvními žáky stavební firmy METROSTAV
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Obsah přípravy učebního oboru Strojní mechanik je koncipován jako systém, poskytující na počátku přípravy základní vědomosti a dovednosti společné řadě strojírenských povolání. Další fáze přípravy pak tento základ rozšiřují a umožňují postupnou orientaci přípravy na konkrétní povolání a v závěru přípravy i specializaci přípravy uvnitř těchto povolání.
Po ukončení přípravy je absolvent podle zvoleného zaměření připraven na ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Dále pak na montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácnosti ap.

Absolvent je schopen samostatné orientace v dílenské technické dokumentaci, umí volit správné technologické postupy pro prováděné pracovní operace včetně měření a kontroly. Je schopen rozlišovat základní druhy technických materiálů a respektovat jejich vlastnosti při zpracování. Dovede si připravit základní rukodělné nářadí, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště, rozměřit, orýsovat a vyrobit požadovaný výrobek. Umí pochopit konstrukci a funkci všech prvků strojního zařízení, na kterém vykonává údržbu a opravy, stanovit příčiny poruch a způsoby jejich odstranění, provádět diagnostická měření na základě zjištěných nedostatků provést jejich odstranění.

Absolvent ovládá předpisy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.

Pokud je obsahem závěrečné fáze přípravy specializovaný kurz (svařování, řízení vozíků a vozidel, jeřábů, vázání břemen apod.), získá absolvent po složení příslušné zkoušky i oprávnění k výkonu těchto činností, resp. povolání.
Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečné zkoušky, mohou získat úplné střední vzdělání v některé z forem nástavbového studia, určeného pro absolventy učebních oborů.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva