Sitemap
Mapa webu
A
A
A

26-57-H/01 Autoelektrikář

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Autoelektrikář

Autoelektrikář
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

 

Vstupní předpoklady žáků:

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostané práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Obor Autoelektrikář připravuje žáky na provádění prací při údržbě, seřizování a opravách elektrického a elektronického příslušenství motorových vozidel. Žák ovládá používání měřících a diagnostických přístrojů, mechanického i elektronického charakteru, způsoby ručního zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním.
Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace umí vyhledávat závady, stanovit způsob jejich vyhledání a odstranění. Pro tyto činnosti umí zvolit vhodné montážní postupy a prostředky.
Ovládá výpočetní techniku používanou v řídících systémech. Je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje svého oboru. Ovládá předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o požární ochraně.
Ve třetím ročníku žáci absolvují autoškolu a získají řidičské oprávnění skupiny B.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent oboru Autoelektrikář najde uplatnění převážně v autoservisech při diagnostice a opravách elektrických obvodů automobilů. Po získání praxe je schopen uplatnit se také v samostatném podnikání.

Na závěr studia žáci absolvují školení pro zkoušky elektrotechniků a získají odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva