Sitemap
Mapa webu
A
A
A

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Tříletý učební obor s nižšími nároky na studium s výučním listem

Školní vzdělávací program: Truhlářská výroba

Truhlářské práce
 

 

Určeno zejména pro žáky vycházející ze základních škol se speciálním vzdělávacím programem a žáky vycházející z nižší než 9. třídy ZŠ. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, uspěšní absolventi získají výuční list. 

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Tříletý učební obor Truhlářská výroba poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro zpracování dřevní hmoty, zhotovení jednoduchých truhlářských výrobků nebo jejich částí, kompletace základních výrobků truhlářské výroby, provádění jednoduchých oprav a renovací truhlářských výrobků.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

  • četli výrobní výkresy stavebně-truhlářských výrobků a výkresy nábytku
  • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
  • stanovili způsoby uskladnění a manipulace materiálů, polotovarů a hotových výrobků
  • ručně opracovávali dřevo a ostatní materiály používané v oboru
  • samostatně seřizovali, obsluhovali dřevoobráběcí stroje a prováděli jejich základní údržbu
  • ručně i strojně prováděli základní truhlářské spoje
  • sestavovali a kompletovali truhlářské výrobky
  • prováděli základní pracovní operace povrchové úpravy dřeva
  • připravovali hotové výrobky k expedici

 

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících se strojním obráběním dřeva, po absolvování příslušné praxe je schopen vykonávat činnosti spojené se skladováním, výrobou a zpracováním dřevní hmoty. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, kde je důraz kladen na přesnost a pečlivost.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva