Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Výchovná a vzdělávací činnost


Řídí se školním vzdělávacím programem, vnitřním řádem DM a režimem dne.

Doba povinné přípravy do školy je stanovena mezi 19:00 – 20:00 hod.

Zájmová činnost

Součástí DM je posilovna, víceúčelový sál, keramická dílna, hudební místnost a venkovní sportovní areál.

V DM pracují tyto zájmové kroužky:

míčové hry

plavání

kulturistický

stolní tenis

taneční

hudební

výtvarný

DM je členem Asociace středoškolských klubů, toto členství umožňuje rozvoj mimoškolních aktivit žáků. Příspěvek činí 150 Kč za 1 rok.

V případě, že se chce žák věnovat zájmovým činnostem mimo DM, lze mu tuto činnost povolit.

Prevence sociálně-patologických jevů

V rámci boje s negativními jevy (kouření, zneužívání návykových látek, zneužívání alkoholu a jiných sociálně patologických jevů) budeme postupovat dle:

Vnitřního řádu DM

Programu „Škola bez drog“

Případně budeme informovat policii, odd. sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, školu, rodiče, školský úřad

Spolupráce se školou

Každý skupinový vychovatel je v kontaktu s třídním učitelem, výchovným poradcem příslušné školy, navštěvuje třídní schůzky a pedagogické rady. V případě potřeby bude písemně informovat rodiče o přípravě žáka na výuku a o tom, jak využívá studijní dobu.

Spolupráce s rodiči

Skupinový vychovatel je povinen písemně informovat rodiče o všech důležitých a závažných problémech na DM, zároveň může žádat o jejich návštěvu. Rodiče se mohou obracet na DM kdykoliv bude potřeba.

Spojení

Do domova mládeže lze cestovat městskou dopravou, z Mírového náměstí (centrum UL) trolejbusy č. 51, 56, 57 a 58 směr Krásné Březno.

Termín nástupu na DM

Nástup je možný již den před zahájením školního roku, kdy se také můžete již seznámit s prostředím DM, pedagogický sborem a informovat se o všem co vás zajímá.

V 17:30 se koná ve společenském sále DM schůzka s rodiči nově nastupujících žáků.

Přihláška

Současně s informacemi o DM Vám zašleme přihlášku k ubytování, kterou pečlivě vyplňte a odešlete na naši adresu nejpozději vždy do konce školního roku.

Při nástupu požadujeme 3 fotografie, formát jako na OP.

O žáky se starají kvalifikovaní vychovatelé a asistenti pedagoga.

Zástupce ředitele pro VMV

Mgr. Aleša Kymličková

Telefon:  +420 477 753 815

Fax:   +420 475 500 543

E-mail:  kymlickova@stsul.cz

Všechny informace o DM najdete na webu v hlavním menu Domov mládeže

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva