Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Výchovná a vzdělávací činnost


Řídí se školním vzdělávacím programem, vnitřním řádem DM a režimem dne.

Doba povinné přípravy do školy je stanovena mezi 19:00 – 20:00 hod.

 

Zájmová činnost

Součástí DM je posilovna, víceúčelový sál, keramická dílna, hudební místnost a venkovní sportovní areál.

V DM pracují tyto zájmové kroužky:

míčové hry

plavání

kulturistický

stolní tenis

taneční

hudební

výtvarný

 

DM je členem Asociace středoškolských klubů, toto členství umožňuje rozvoj mimoškolních aktivit žáků. Příspěvek činí 150 Kč za 1 rok.

 

V případě, že se chce žák věnovat zájmovým činnostem mimo DM, lze mu tuto činnost povolit.

 

Prevence sociálně-patologických jevů

V rámci boje s negativními jevy (kouření, zneužívání návykových látek, zneužívání alkoholu a jiných sociálně patologických jevů) budeme postupovat dle:

Vnitřního řádu DM

Programu „Škola bez drog“

Případně budeme informovat policii, odd. sociálně-právní ochrany dětí a mládeže, školu, rodiče, školský úřad

 

Spolupráce se školou

Každý skupinový vychovatel je v kontaktu s třídním učitelem, výchovným poradcem příslušné školy, navštěvuje třídní schůzky a pedagogické rady. V případě potřeby bude písemně informovat rodiče o přípravě žáka na výuku a o tom, jak využívá studijní dobu.

 

Spolupráce s rodiči

Skupinový vychovatel je povinen písemně informovat rodiče o všech důležitých a závažných problémech na DM, zároveň může žádat o jejich návštěvu. Rodiče se mohou obracet na DM kdykoliv bude potřeba.

 

Spojení

Do domova mládeže lze cestovat městskou dopravou, z Mírového náměstí (centrum UL) trolejbusy č. 51, 56, 57 a 58 směr Krásné Březno.

 

Termín nástupu na DM

Nástup je možný již den před zahájením školního roku, kdy se také můžete již seznámit s prostředím DM, pedagogický sborem a informovat se o všem co vás zajímá.

V 17:30 se koná ve společenském sále DM schůzka s rodiči nově nastupujících žáků.

 

Přihláška

Současně s informacemi o DM Vám zašleme přihlášku k ubytování, kterou pečlivě vyplňte a odešlete na naši adresu nejpozději vždy do konce školního roku.

 

Při nástupu požadujeme 3 fotografie, formát jako na OP.

 

O žáky se starají kvalifikovaní vychovatelé a asistenti pedagoga.

 

Zástupce ředitele pro VMV

Mgr. Aleša Kymličková

 

Telefon:  +420 477 753 815

Fax:   +420 475 500 543

E-mail:  kymlickova@stsul.cz

 

Všechny informace o DM najdete na webu v hlavním menu Domov mládeže

Kotva