Sitemap
Mapa webu
A
A
A

26-51-H/01 Elektrikář

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Elektrikář

Elektrikář
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Obor Elektrikář poskytuje žákům fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, schopnost aplikovat základní zákony v praxi. Žák se umí orientovat v celé široké oblasti elektrotechniky a tyto základní vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje a prohlubuje. Chápe význam odborné práce pro svůj vlastní rozvoj.
 
Žák umí číst a používat technickou dokumentaci, tabulky a schémata, dokáže zvolit odpovídající pracovní postup, potřebné nářadí a měřící přístroje. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití, umí s nimi pracovat a nahrazovat je jejich ekvivalenty. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy o požární ochraně. Po celou dobu přípravy je využívána výpočetní technika včetně internetu.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v elektrotechnice. Uplatnění najde při zavádění elektrických instalací v nových objektech a při údržbě obvodů stávajících. Po získání praxe je schopen samostatného podnikání v elektrotechnice.
 
Na závěr studia žáci absolvují školení pro zkoušky elektrotechniků a získají odbornou způsobilost v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva