Sitemap
Mapa webu
A
A
A

33-56-H/01 Truhlář

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program:  Truhlář

Truhlář
 
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
 
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)
 

Charakteristika oboru
Tříletý učební obor Truhlář poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro práci s návrhy a technickou dokumentací, zpracování konstrukční a technologické dokumentace pro zhotovení jednoduchých truhlářských výrobků nebo jejich částí, zhotovování základních výrobků truhlářské výroby, provádění výrobní kontroly a případně kontroly jakosti výrobků, a provádění oprav a renovací truhlářských výrobků. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

 • četli výrobní výkresy stavebně-truhlářských výrobků a výkresy nábytku
 • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
 • vhodně uskladňovali materiál, polotovary a hotové výrobky
 • ručně opracovávali dřevo a ostatní materiály používané v oboru
 • samostatně seřizovali a obsluhovali dřevoobráběcí stroje
 • ručně i strojně prováděli základní truhlářské spoje
 • sestavovali stavební truhlářské výrobky
 • sestavovali jednoduchý nábytek ze dřeva a materiálů na bázi dřeva
 • kompletovali truhlářské výrobky
 • prováděli povrchové úpravy dřeva
 • připravovali hotové výrobky k expedici


Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s oborem truhlář. Po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s výrobou stavebně truhlářských výrobků a nábytku jak z masivu, tak také z materiálů na bázi dřeva. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s materiálem, nářadím a komponenty pro truhláře i v jiných oborech a činnostech, kde je důraz kladen na přesnost a pečlivost.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva