Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Dobrá volba ©


Charakteristika

 • celá myšlenka projektu Dobrá volba© rezonuje závěry Národního kulatého stolu MŠMT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Úřadu práce, Paktu zaměstnanosti Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Strategie středního školství v Ústeckém kraji, Strategie vývoje a dlouhodobá vize nabídky středních škol (verze 10.2), Studie zájmu o profesní skupiny (verze 14.2), Základní obecné priority vývoje středního školství vzhledem k relevanci odborného vzdělávání požadavkům trhu práce (verze 12.4) včetně spolupráce s zřizovatelem naší školy Ústeckým krajem a zřizovatelem základních škol, městem Ústí nad Labem
 • projekt je vytvořen exkluzivně přímo ve spolupráci se zřizovatelem základních škol
 • kooperace je nastavena dle individuálních potřeb a možností každé základní školy
 • výjimečná a dlouhodobá spolupráce naší školy se základními školami
 • naše škola vychází vstříc přímo potřebám závěrečných ročníků každé základní školy
 • veškerou agendu a organizaci zaštiťuje naše škola
 • 1. fáze projektu zahrnuje školy v Ústí nad Labem ve spolupráci s magistrátem statutárního města Ústí nad Labem a Komisí pro školství Rady města Ústí nad Labem
 • základními prvky spolupráce jsou (v rámci ochrany know-how jsou zde uvedeny pouze rámcové referáty):
  • projektové týdny (pro jednotlivé skupiny oborů)
  • turnaje – minikopaná, minibikey atd.
  • projekt pro budoucí architekty
  • systém cesty informačních materiálů
  • propojení možností naší školy se základními školami – technická praktika pro výuku pracovního vyučování, odborné stáže pro pedagogy ZŠ atd.
  • vytvoření společného systému partnerství – ZŠ se v tomto partnerství stává Školou Dobré volby
 • 2. fáze projektu oslovila ZŠ i mimo město Ústí nad Labem, kde byly osloveny další zřizovatelské subjekty
 • 3. fáze projektu (relevantní pro tento stávající školní rok) zahrnuje napojení na aktivity MAP, dále na projekt Systémové řešení vzdělávání na středních a základních školách, realizovaném Ústeckým krajem, firmou Metrostav, naší školou a pěti vybranými základními školami a patří sem i I-KAP, kde škola spolurpacuje se třemi vybranými základními školami

 

Smluvní základní školy

 
Základní škola Ústí nad Labem, 
Mírová 2734/4, p. o. 
www.zsmirova.net

Základní škola Ústí nad Labem, 
Anežky České 702/17, p. o. 
www.zsanceske-ul.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, p. o. 
www.zsnestemicka.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Hluboká 150, p. o. 
www.zsnestemice.cz

Základní škola a Základní umělecká škola 

Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, p. o. 
www.zsazus-husova.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Palachova 400/37, p. o. 
www.zspalachova.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Školní náměstí 100/5, p. o. 
www.zspredlice.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, p. o. 
www.zsvojnovicova.cz

Základní škola a Mateřská škola 

Ústí nad Labem, Nová 1342, p. o. 
www.zsnova.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 
www.zseliska.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Stříbrnická 3031/4, p. o. 
www.zsstribrnicka.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Rabasova 3282/3, p. o. 
www.zsrabasova.cz

Základní škola a Mateřská škola 

Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. 
www.zssnp6.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Hlavní 193, p. o. 
www.zsmojzir.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Pod Vodojemem 323/3A, p.o. 
www.zsvodojem.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Vinařská 1016/6, p.o. 
www.zsvinarska.cz

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, 

České mládeže 1016/6, p.o. 
www.zsceskemladeze.cz

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, p.o. 
www.zsamsbrna.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Karla IV. 1024/19, p.o. 
www.zskarlaiv.cz

Prolink
Pouze na základě předchozího jednání mezi vedením obou stran a vzhledem ke copyrightu projektu je zde odkaz na logo projektu a prolink k umístění na stránky předmětné základní školy.

 

Pro zobrazení loga vložte následující kód:
* Pro změnu velikosti lze vyžít parametru width.

SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem

Kotva