Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Dobrá volba ©


Charakteristika

 • celá myšlenka projektu Dobrá volba© rezonuje závěry Národního kulatého stolu MŠMT, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Úřadu práce, Paktu zaměstnanosti Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, Strategie středního školství v Ústeckém kraji, Strategie vývoje a dlouhodobá vize nabídky středních škol (verze 10.2), Studie zájmu o profesní skupiny (verze 14.2), Základní obecné priority vývoje středního školství vzhledem k relevanci odborného vzdělávání požadavkům trhu práce (verze 12.4) včetně spolupráce s zřizovatelem naší školy Ústeckým krajem a zřizovatelem základních škol, městem Ústí nad Labem
 • projekt je vytvořen exkluzivně přímo ve spolupráci se zřizovatelem základních škol
 • kooperace je nastavena dle individuálních potřeb a možností každé základní školy
 • výjimečná a dlouhodobá spolupráce naší školy se základními školami
 • naše škola vychází vstříc přímo potřebám závěrečných ročníků každé základní školy
 • veškerou agendu a organizaci zaštiťuje naše škola
 • 1. fáze projektu zahrnuje školy v Ústí nad Labem ve spolupráci s magistrátem statutárního města Ústí nad Labem a Komisí pro školství Rady města Ústí nad Labem
 • základními prvky spolupráce jsou (v rámci ochrany know-how jsou zde uvedeny pouze rámcové referáty):
  • projektové týdny (pro jednotlivé skupiny oborů)
  • turnaje – minikopaná, minibikey atd.
  • projekt pro budoucí architekty
  • systém cesty informačních materiálů
  • propojení možností naší školy se základními školami – technická praktika pro výuku pracovního vyučování, odborné stáže pro pedagogy ZŠ atd.
  • vytvoření společného systému partnerství – ZŠ se v tomto partnerství stává Školou Dobré volby
 • 2. fáze projektu oslovila ZŠ i mimo město Ústí nad Labem, kde byly osloveny další zřizovatelské subjekty
 • 3. fáze projektu (relevantní pro tento stávající školní rok) zahrnuje napojení na aktivity MAP, dále na projekt Systémové řešení vzdělávání na středních a základních školách, realizovaném Ústeckým krajem, firmou Metrostav, naší školou a pěti vybranými základními školami a patří sem i I-KAP, kde škola spolurpacuje se třemi vybranými základními školami

 

Smluvní základní školy

 
Základní škola Ústí nad Labem, 
Mírová 2734/4, p. o. 
www.zsmirova.net

Základní škola Ústí nad Labem, 
Anežky České 702/17, p. o. 
www.zsanceske-ul.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Neštěmická 787/38, p. o. 
www.zsnestemicka.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Hluboká 150, p. o. 
www.zsnestemice.cz

Základní škola a Základní umělecká škola 

Ústí nad Labem, 
Husova 349/19, p. o. 
www.zsazus-husova.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Palachova 400/37, p. o. 
www.zspalachova.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Školní náměstí 100/5, p. o. 
www.zspredlice.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Vojnovičova 620/5, p. o. 
www.zsvojnovicova.cz

Základní škola a Mateřská škola 

Ústí nad Labem, Nová 1342, p. o. 
www.zsnova.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

E. Krásnohorské 3084/8, p. o. 
www.zseliska.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Stříbrnická 3031/4, p. o. 
www.zsstribrnicka.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Rabasova 3282/3, p. o. 
www.zsrabasova.cz

Základní škola a Mateřská škola 

Ústí nad Labem, SNP 2304/6, p. o. 
www.zssnp6.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 

Hlavní 193, p. o. 
www.zsmojzir.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Pod Vodojemem 323/3A, p.o. 
www.zsvodojem.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Vinařská 1016/6, p.o. 
www.zsvinarska.cz

Fakultní základní škola Ústí nad Labem, 

České mládeže 1016/6, p.o. 
www.zsceskemladeze.cz

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, 

Jitřní 277, p.o. 
www.zsamsbrna.cz

Základní škola Ústí nad Labem, 
Karla IV. 1024/19, p.o. 
www.zskarlaiv.cz

Prolink
Pouze na základě předchozího jednání mezi vedením obou stran a vzhledem ke copyrightu projektu je zde odkaz na logo projektu a prolink k umístění na stránky předmětné základní školy.

 

Pro zobrazení loga vložte následující kód:
* Pro změnu velikosti lze vyžít parametru width.

SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva