Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-64-H/01 Tesař

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Tesař

Tesař
 
 

Žáci tohoto učebního oboru mají možnost se stát smluvními žáky stavební firmy METROSTAV
 
Určeno převážně pro žáky základních škol

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru

Tříletý učební obor Tesař poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění základních tesařských prací na pozemních stavbách, tj. zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech včetně osazování střešních oken, zhotovování konstrukcí dřevěných pozemních staveb a vykonávání pomocných tesařských konstrukcí jako je roubení, podskružení, stavba lešení.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

  • četli stavební výkresy a orientovali se v technické a projektové dokumentaci
  • ručně opracovávali dřevo a ostatní materiály používané v oboru
  • vykonávaly základní tesařské práce
  • sestavovali a kompletovali stavební tesařské konstrukce
  • samostatně seřizovali, obsluhovali dřevoobráběcí stroje a prováděli jejich základní údržbu
  • samostatně obsluhovali dřevoobráběcí stroje
  • montovali, demontovali a skladovali lešení
  • sestavovali ostatní jednoduché tesařské konstrukce

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s oborem tesař. Po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s výrobou stavebních tesařských výrobků, stavbou lešení a výrobou jednoduchých dřevěných konstrukcí. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s materiálem, nářadím a komponenty pro tesaře i v jiných oborech a činnostech, kde je důraz kladen na přesnost a pečlivost.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva