Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2023 - 2024Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro čtyřleté maturitní obory

Středisko výuky U Panského dvora - Klíše


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Středisko výuky Čelakovského - Krásné Březno

Středisko výuky U Panského dvora - Klíše


Průběh 2.kola přijímacího řízení "Krok za krokem"

1. Vyplnit přihlášku (jsou již předvyplněné ke stažení na webu školy)

 • přihlášky mají vyplněnou naší adresu, čísla a názvy oborů a školních vzdělávacích programů,
 • dostanete zdarma na personálním oddělení naší školy:
  • Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem, Krásné Březno
  • U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše,
  • na obou adresách dostanete ve vrátnici informaci, kam s ní jít.
 • koupíte v prodejnách SEVT,
 • dostanete na základních školách, ale ty nemají povinnost je vydávat.

2. Do kdy mám odevzdat přihlášku?

 • nejpozději do 29. června 2023 na naši školu (všechny obory, maturitní, učební a nástavbové).

3. Co s vyplněnou přihláškou?

 • poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem),
 • rovnou přinést na personální oddělení pro žáky,
  • Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem,
  • U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše,
  • na obou adresách dostanete ve vrátnici informaci, kam s ní jít.

4. Dělá se přijímací zkouška?

 • u tříletých učebních oborů se přijímací zkouška nedělá,
 • u čtyřletých maturitních oborů se přijímací zkouška nedělá

5. Kdy se dozvím výsledek, zda jsem přijat/přijata na školu?

 • u tříletých učebních oborů do 30. června 2023,
 • u čtyřletých matiritních oborů maximálně do 30. června 2023,
 • výsledky budou uveřejněny na webu školy a v budově školy,
 • těm, kteří nebyli přijati, bude poštou posláno rozhodnutí ředitele o nepřijetí.

6. Poté JE NUTNO odevzdat na školu ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Kde si ho mohu vyzvednout?

 • na základní škole, ze které přicházíte,
 • na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

7. Kam musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?

 • nejlépe rovnou přinést na personální oddělení pro žáky:
  • buď na adresu Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem, Krásné Březno,
  • nebo U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše
  • na obou adresách dostanete ve vrátnici informaci, kam s ní jít.
 • poslat poštou na adresu školy
  • Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem.

Pozor! Zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem!

 

8. Do kdy nejpozději musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?

 • tříleté učební obory nejpozději do 18. července 2023
 • čtyřleté maturitní obory nejpozději do 18. července 2023

9. Tím jste vykonali vše potřebné pro přijetí na naši školu a stáváte se od 1. září žákem naší školy. Gratulujeme!

 

Přehled termínů

 
 

Právní předpisy k přijímacímu řízení 
 

Přijímací řízení ke vzdělávání na škole se řídí zejména (1) zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů[1], dále (2) vyhláškou č.353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů[2], dále (3) vyhláškou č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných[3], dále (4) nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších přepisů[4] a (5) zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů[5].

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 je nutné uvést případně i vyhlášku č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání[6].

 

[1] (§59 až §63, §88, §20), znění účinné od 27. 2. 2021 (viz web MŠMT)

[2]  t.č. ve znění účinném od 1. 9. 2021

[3] t.č. ve znění účinném od 1. 1. 2021

[4] novelizováno nařízeními vlády č. 367/2012 Sb, 167/2014 Sb, 197/2015 Sb a t.č. posledním nařízením vlády č. 144/2018 a 354/2020 Sb.

[5] t.č. poslední novelizace zákonem č. 176/2018 Sb. s účinností od 1. 11. 2018

[6] včetně Opatření obecné povahy (Ukrajina) - pro cizince podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva