Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2022 - 2023


Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro obě střediska


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro maturitní obory

Středisko výuky U Panského dvora - Klíše


Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Středisko výuky Čelakovského - Krásné Březno

Středisko výuky U Panského dvora - Klíše


Průběh přijímacího řízení pro 2. kolo "Krok za krokem"

1. Vyplnit přihlášku (jsou již předvyplněné ke stažení na webu školy)

 • přihlášky mají vyplněnou naší adresu, čísla a názvy oborů a školních vzdělávacích programů,
 • dostanete zdarma na personálním oddělení naší školy Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem nebo U Panského dvora 1006 (na vrátnici vždy dostanete informaci, kam jít),
 • koupíte v prodejnách SEVT,
 • dostanete na základních školách, ale ty nemají povinnost je vydávat,

2. Do kdy mám odevzdat přihlášku?

 • nejpozději do 29. června 2022 na naši školu (všechny obory, maturitní, učební a nástavbové).

3. Co s vyplněnou přihláškou?

 • poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem),
 • rovnou přinést na personální oddělení pro žáky, Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem nebo U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše (na vrátnici dostanete informaci, kam s ní jít).

4. Dělá se přijímací zkouška?

 • přijímací zkouška se nedělá,

5. Kdy se dozvím výsledek, zda jsem přijat/přijata na školu?

 • u všech oborů do 30. června 2022,
 • výsledky budou uveřejněny na webu školy a v budově školy,
 • těm, kteří nebyli přijati, bude poštou posláno rozhodnutí ředitele o nepřijetí.

6. Poté JE NUTNO odevzdat na školu ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Kde si ho mohu vyzvednout?

 • na základní škole, ze které přicházíte,
 • na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

7. Kam musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?

 • nejlépe rovnou přinést na personální oddělení pro žáky, Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem nebo U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše (na vrátnici dostanete informaci, kam s ním jít),
 • poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem).
 • Pozor – zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem!

8. Do kdy nejpozději musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?

 • nejpozději do 10 pracovních dnů

9. Tím jste vykonali vše potřebné pro přijetí na naši školu a stáváte se od 1. září žákem naší školy. Gratulujeme!

 

Přehled termínů

 

Právní předpisy k přijímacímu řízení 
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2022 – 2023 bude provedeno ve školním roce 2021 – 2022 podle následujících právních předpisů:
1. Zákon č. 561/2004 Sb., ust. § 59 - § 64 a § 83 - § 85 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 353/2016 Sb., platná od 31. 10. 2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyhláška č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
4. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
4. Vyhláška 275/2009 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 
V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 je nutné uvést i vyhlášku č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva