Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2024 - 2025Průběh přijímacího řízení "Krok za krokem" – 1. kolo

A. Způsoby podání přihlášek

 1. Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 2. Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 3. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

 

1. Elektronická přihláška

 • Pokud má rodič elektronickou identitu, může podat přihlášku zcela jednoduše online.
 • Přihlásí se do systému
  • ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidí seznam svých dětí, ze kterých vybere to, které chcete přihlásit. 
  • nevyplňuje už žádné osobní údaje, vše tam už je
 • Vybere si ze seznamu až 3 obory, do kterých chce podat přihlášku. 
 • DŮLEŽITÉ - vybere je v pořadí dle priority pro přijetí. 
 • Uvidí přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidí přehledně dokumenty, které vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahraje jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdí odeslání, přijde email s potvrzením a to je vše.

2. Výpis ze systému

 • Vše vyplní online, ale bez přihlášení
  • rodičům se tedy nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel
  • nahraje přílohy přihlášky
  • ze systému vytiskne výpis přihlášky, podepíše ho a doručí do vybraných škol (poštou, osobně, datovou schránkou).
 • Vstoupí do systému
  • bez přihlášení - rodičům se tedy nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel
  • vyplní potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 • Vybere si ze seznamu až 3 obory, do kterých chce podat přihlášku. 
 • Vybere je v pořadí dle priority pro přijetí. 
 • Uvidí přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidí přehledně dokumenty, které vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahraje jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdí odeslání a následně obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytiskne (tolikrát, do kolika škol se hlásí), podepíše jej a doručí v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh - poštou, osobně, datovou schránkou)

3. Tiskopis se všemi přílohami

 • Vyplní klasickou listinnou přihlášku a doručí ji do každé zvolené školy
 • Ke každé přihlášce přiloží všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. 
 • Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.
  • Nepotřebuje počítač ani mobilní telefon.
  • Ke každé přihlášce musí přiložit listinné kopie všech příloh.
  • Musí doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
  • Musí si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
  • Pozvánka ke zkouškám přijde doporučeným dopisem
  • Neuvidí po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.
 • Přihlášky (tiskopisy) najdete ke stažení (od 15. ledna) na webu naší školy.
  • Vyplněnou přihlášku se všemi přílohami poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem),
  • nebo rovnou přinést na personální oddělení pro žáky na adresu Čelakovského 250/2, Ústí nad Labem, Krásné Březno

B. První kolo přijímacího řízení

1 Termín podání přihlášek do 1. kola:

 • Od 1. února do 20. února 2024 
  • podání přihlášky do maturitních i nematuritních oborů.

4. Dělá se přijímací zkouška?

 • u tříletých učebních oborů se přijímací zkouška nedělá, postupuje se:
  • dle stanovených kritérií
    
 • u čtyřletých maturitních oborů se přijímací zkouška dělá:
  • jednotná přijímací zkouška
   • řádný termín – 12. dubna a 15. dubna (pátek, pondělí)
   • náhradní termín – 29. dubna a 30. dubna (pondělí, úterý)
  • školní část přijímacího řízení – škola tuto část nerealizuje

 5. Kdy se dozvím výsledek, zda jsem přijatý/přijatá na školu?

 • 15. května – škola, zveřejní výsledky ve škole a v informačním systému
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.
 • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, 
  • zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. 
  • teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách (oborech)

Tím jste vykonali vše potřebné pro přijetí na naši školu a stáváte se od 1. září žákem naší školy. Gratulujeme!

Informace k přijímacímu řízení na střední školu, stručný přehled

 

Přehled termínů
 

Další dokumenty
 

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou na webu Přijímačky na střední

Speciální stránky k přijímacímu řízení: Přihlášky na střední

Dotazy posílejte na email prihlaskynastredni@msmt.cz

Aplikace s testy k přijímacím zkouškám ZDE

Informační web k přijímacím zkouškám je k dipozici na stránkách MŠMT

 

Podrobné informace obsažené ve směrnici ředitele pro 1. kolo přijímacího řízení

Podrobné informace obsažené ve směrnici ředitele pro 2. kolo přijímacího řízení

Podrobné informace obsažené ve směrnici ředitele pro 3. kolo přijímacího řízení

 


Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva