Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Svářečská škola

Vedoucí svářečské školy: Josef Focke, telefon/fax: 475 201 799

Akreditace STAVCERT Praha s.r.o., DOM - ZO 13 s.r.o. a Československý Lloyd s.r.o. Osvědčení způsobilosti vydané 6. 10. 2010, evidenční číslo svářečské školy 233. Naše svářečská škola vyučuje podle norem EU.
 
Umístění školy: Okružní ulice č.6, Ústí nad Labem (naproti marketu Kaufland)
Informace a požadavky získáte písemně na adrese svářečské školy nebo na telefonním čísle 475 201 799.
Nejsme plátci DPH, všechny ceny jsou konečné.

 

Nabídka kurzů svařování a souvisejících činností podle ČSN 050705
 
 
KURZ METODA SVAŘOVÁNÍ Délka kurzu  Cena 
Nové značení Staré značení
ZK 111 1.1 Z - E1 Elektrickým obloukem 4 týdny 14 400
ZK 311 1.1 Z - G1 Plamenem 4 týdny 14 400
ZK 135 1.1 Z - M1 Obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu MAG 4 týdny 14 400
ZK 141 1.1 Z - T1 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu TIG 4 týdny 14 400
ZK 141 8 Z - T3 Obloukové svařování TIG - nerez 4 týdny 18 900
ZP 111-1 1.1 D - E1 Ztehování elektrickým obloukem 1 týden 4 950
ZP 81 - 2 1.1 D - G2 Řezání kyslíkem 1 týden 4 950
ZP 135 - 1 1.1 D - M1 Stehování elektrickým obloukem v ochranném plynu 1 týden 4 950
Kurz včetně zkoušky nebo periodická zkouška (3 dny) dle ČSN EN ISO 9606-1
 
 
 METODA  Cena kurzu  Cena zkoušky
 311 plamen trubka  18 900  6 700
 111 plech nebo trubka  18 900  6 700
 135 plech nebo trubka  18 900  6 700
 141 plech nebo trubka  18 900  6 700
Kurz včetně zkoušky nebo periodická zkouška dle ČSN EN ISO 9606-1 
Varianta NEREZ
 
 METODA  Cena kurzu  Cena zkoušky 3 dny
 111, 131, 141 plech nebo trubka  18 900  8 645

 

Kurz (týdenní) včetně zkoušky z tvrdého pájení ČSN EN ISO 13585
 
 METODA  Cena kurzu
 Tvrdé pájení mědi plamenem  6 700

 

Doškolení a přezkoušení ZK dle ČSN 050705
 
 METODA  Školení včetně testu
 ZK E nebo ZK G  400
 ZK E + G  800

 

Pro naše žáky

Žáci oborů Strojní mechanik a Karosář mají výuku základního kurzu svařovaní danou školním vzdělávacím  programem v rozsahu přípravy k absolvování svářecí zkoušky a získání svářecího průkazu. Žáci těchto oborů hradí pouze cenu vlastní zkoušky ve výši 2 500 Kč. Plná cena kurzu je přitom 14 400 Kč

Kotva