Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Tříletý učební obor s nižšími nároky na studium s výučním listem

Školní vzdělávací program: Malíř, natěrač

Malíř - natěrač
 
 
Určeno zejména pro žáky vycházející ze základních škol se speciálním vzdělávacím programem a žáky vycházející z nižší než 9. třídy ZŠ. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, uspěšní absolventi získají výuční list. 

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

 

Charakteristika oboru

Tříletý učební Malířské a natěračské práce poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Učební obor Malířské a natěračské práce je určen pro přípravu pracovníků pro výkon jednoduchých malířských a natěračských prací spojených s přípravou podkladů pod malby a nátěry, prováděním a opravami maleb a nátěrů jednoduchými technikami.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

  • přejímali a skladovali materiál pro malířské a natěračské práce
  • připravovali a volili nářadí pro přípravné práce, pro malby a nátěry
  • připravovali barvy a nátěry pro jejich použití
  • připravovali podklady pro venkovní a vnitřní nátěry a malby
  • prováděli vnitřní malby a venkovní nátěry stavebních konstrukcí
  • prováděli nátěry dřevěných a kovových konstrukcí
  • ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek používaných v oboru

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s malířskými a natěračskými pracemi. Po absolvování příslušné praxe je schopen vykonávat činnosti spojené s povrchovou úpravou konstrukcí v pracovním týmu i při samostatné podnikatelské činnosti.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva