Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-57-E/01 Malířské a natěračské práce

Tříletý učební obor s nižšími nároky na studium s výučním listem

Školní vzdělávací program: Malíř, natěrač

 
Určeno zejména pro žáky vycházející ze základních škol se speciálním vzdělávacím programem a žáky vycházející z nižší než 9. třídy ZŠ. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, uspěšní absolventi získají výuční list. 

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem


Vstupní předpoklady žáků

Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

 

Charakteristika oboru

Tříletý učební Malířské a natěračské práce poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Učební obor Malířské a natěračské práce je určen pro přípravu pracovníků pro výkon jednoduchých malířských a natěračských prací spojených s přípravou podkladů pod malby a nátěry, prováděním a opravami maleb a nátěrů jednoduchými technikami.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:

  • přejímali a skladovali materiál pro malířské a natěračské práce
  • připravovali a volili nářadí pro přípravné práce, pro malby a nátěry
  • připravovali barvy a nátěry pro jejich použití
  • připravovali podklady pro venkovní a vnitřní nátěry a malby
  • prováděli vnitřní malby a venkovní nátěry stavebních konstrukcí
  • prováděli nátěry dřevěných a kovových konstrukcí
  • ovládá úpravu a údržbu nářadí a pomůcek používaných v oboru

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent připraven na výkon pracovních činností souvisejících s malířskými a natěračskými pracemi. Po absolvování příslušné praxe je schopen vykonávat činnosti spojené s povrchovou úpravou konstrukcí v pracovním týmu i při samostatné podnikatelské činnosti.
Kotva