Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Ubytování a strava


Informace v návaznosti na mimořádnou situaci v důsledku epidemie

V souvislosti se vzniklou situací bylo rozhodnuto, že poplatek za poskytované školské služby v domově mládeže za dobu nepřítomnosti se stanovují ve výši 0,- Kč .

 

Říjen 2020


Ceny platné od 1. 9. 2017 

Ubytování

Domov mládeže byl zařazen do 1. kategorie, všechny pokoje jsou řešeny jako apartmá (dvou a tří lůžkový pokoj, společné sociální zařízení včetně koupelny a předsíně). Na každém patře jsou 4 apartmá, kuchyňka, televizní místnost a vychovatelna. Součástí DM je posilovna, víceúčelový sál, keramická dílna, hudebna, jídelna a venkovní sportovní areál. Poplatek za ubytování byl stanoven na základě vyhlášky MŠMT č.436/2010 Sb. na 800,-Kč měsíčně.

 

Ubytování studentů středních a vysokých škol

  •  Domov mládeže je zařazen do I. kategorie
  •  Všechny pokoje jsou řešeny jako apartmá - dvě ložnice (dvou a tří lůžková), sociální zařízení a předsíň
  •  Na každém podlaží jsou čtyři apartmány, kuchyňka, TV místnost a vychovatelna
  •  Cena za ubytování 800 Kč
Při nástupu požadujeme 3 fotografie, formát jako na občanský průkaz.

 

Přihláška ke stažení

 

Termín nástupu na DM

Nástup je možný již den před zahájením školního roku, kdy se také můžete již seznámit s prostředím DM, pedagogický sborem a informovat se o všem co vás zajímá. V den nástupu v 17:30 se koná ve společenském sále DM schůzka s rodiči nově nastupujících žáků.

 
Vybavení ubytovaného žáka

Každý žák musí být vybaven domácím oděvem a obuví, nočním a osobním prádlem, toaletními a hygienickými potřebami, budíkem, hrnečkem, talířem a příborem. Dále je možno přivést si pomůcky pro zájmovou a sportovní činnost, hudební nástroj, vlastní elektrospotřebič (vyjma tepelných, např. varná konvice, kulma, toustovač apod.).

 
Nabízíme také ubytování pro žáky II. stupně Základních škol.

 

Stravování

Je  zajištěno ve školní jídelně v areálu DM. Celodenní strava zahrnuje snídani, svačinu, oběd, večeři a druhou večeři. Poplatek za stravu je 93,-Kč na den. Odebírání stravy je pro žáky povinné (neplatí  pro obědy u žáků stravovaných ve škole).

 

Žáci se musí na DM celodenně stravovat. Výjimka platí pro žáky, kterým kmenová  škola zajišťuje školní stravování (oběd). Stravu si odhlašují u příslušné vychovatelky nebo ve stravovně.
 
O výši úplaty za stanovené školské služby na domově mládeže rozhoduje ředitel a je stanovena ve výši 800,-Kč měsíčně na žáka s přihlédnutím k organizaci vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem.
 
Výše měsíční úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci.
 
Stanovení výše úplaty při pozdějším nástupu a dřívějším ukončení pobytu na DM v průběhu měsíce:
Školská služba je poskytována na 1 týden………………………200,-Kč
Školská služba je poskytována na 2 týdny………………………400,-Kč
Školská služba je poskytována na 3 týdny………………………600,-Kč
Pro stanovení výše úplaty je podstatný započatý týden.
 
Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby § 123 odst. 4 zák. 561/2004Sb.
 
U žáků a studentů se sociálním znevýhodněním lze snížit či prominout úplatu za poskytovanou školskou službu na DM. O snížení či prominutí úplaty v odůvodněných případech rozhoduje ředitel SŠST Ústí nad Labem, dle §165 odst. i zák. 561/2004 Sb. na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta.
 
Úhrada za stravu a ubytování

 

Vyberte si ze čtyř následujících variant a připočtěte 800 Kč za ubytování.

 

Varianty stravování

 1

 snídaně

dopolední svačina

 oběd

odpolední svačina

večeře

1870 Kč

 2

 snídaně

 

 oběd

odpolední svačina

večeře

1628 Kč

 3

 snídaně

dopoledni svačina

 

odpolední svačina

večeře

1150 Kč

 4

 snídaně

 

 

odpolední svačina

večeře

908 Kč

 

Poplatek za ubytování a stravování se platí na účet školy ČSOB Ústí n.L. č.ú. 3728830/0300, každý měsíc předem a to vždy do posledního dne v měsíci.

 

Úhrada studentů za jednotlivá jídla

 Snídaně

 15 Kč

 Dopolední svačina

 11 Kč

 Oběd

 35 Kč

 Odpolední svačina

  7 Kč

 Večeře

 25 Kč

 

Vyúčtování záloh se provádí vždy k 31. 12. a 30. 6. Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet, který uvedete nebo hotově žákům na DM.

 

Vedoucí stravovny

Iveta Stakičová

tel.: 477 753 807

e-mail: stakicova@stsul.cz

Kotva