Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Ubytování a strava


Ceny platné od 1. 1. 2022 
Ubytování

Domov mládeže byl zařazen do 1. kategorie, všechny pokoje jsou řešeny jako apartmá (dvou a tří lůžkový pokoj, společné sociální zařízení včetně koupelny a předsíně). Na každém patře jsou 4 apartmá, kuchyňka, televizní místnost a vychovatelna. Součástí DM je posilovna, víceúčelový sál, keramická dílna, hudebna, jídelna a venkovní sportovní areál. Poplatek za ubytování byl stanoven na základě vyhlášky MŠMT č.436/2010 Sb. na 1000 Kč měsíčně.

 

Ubytování studentů středních a vysokých škol

  •  Domov mládeže je zařazen do I. kategorie
  •  Všechny pokoje jsou řešeny jako apartmá - dvě ložnice (dvou a tří lůžková), sociální zařízení a předsíň
  •  Na každém podlaží jsou čtyři apartmány, kuchyňka, TV místnost a vychovatelna
  •  Cena za ubytování 1000 Kč
Při nástupu požadujeme 3 fotografie, formát jako na občanský průkaz.

 

Přihláška ke stažení

 

Termín nástupu na DM

Nástup je možný již den před zahájením školního roku, kdy se také můžete již seznámit s prostředím DM, pedagogický sborem a informovat se o všem co vás zajímá. V den nástupu v 17:30 se koná ve společenském sále DM schůzka s rodiči nově nastupujících žáků.

 
Vybavení ubytovaného žáka

Každý žák musí být vybaven domácím oděvem a obuví, nočním a osobním prádlem, toaletními a hygienickými potřebami, budíkem, hrnečkem, talířem a příborem. Dále je možno přivést si pomůcky pro zájmovou a sportovní činnost, hudební nástroj, vlastní elektrospotřebič (vyjma tepelných, např. varná konvice, kulma, toustovač apod.).

 
Nabízíme také ubytování pro žáky II. stupně Základních škol.

 

Stravování

Je  zajištěno ve školní jídelně v areálu DM. Celodenní strava zahrnuje snídani, svačinu, oběd, večeři a druhou večeři. Poplatek za stravu je 118 Kč na den. Odebírání stravy je pro žáky povinné (neplatí  pro obědy u žáků stravovaných ve škole).

 

Žáci se musí na DM celodenně stravovat. Výjimka platí pro žáky, kterým kmenová  škola zajišťuje školní stravování (oběd). Stravu si odhlašují u příslušné vychovatelky nebo ve stravovně.
 
O výši úplaty za stanovené školské služby na domově mládeže rozhoduje ředitel a je stanovena ve výši 1000 Kč měsíčně na žáka s přihlédnutím k organizaci vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem.
 
Výše měsíční úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v měsíci.
 
Stanovení výše úplaty při pozdějším nástupu a dřívějším ukončení pobytu na DM v průběhu měsíce:
Školská služba je poskytována na 1 týden ……………………… 250 Kč
Školská služba je poskytována na 2 týdny ……………………… 500 Kč
Školská služba je poskytována na 3 týdny ……………………… 750 Kč
Pro stanovení výše úplaty je podstatný započatý týden.
 
Snížení nebo prominutí úplaty za poskytované školské služby § 123 odst. 4 zák. 561/2004Sb.
 
U žáků a studentů se sociálním znevýhodněním lze snížit či prominout úplatu za poskytovanou školskou službu na DM. O snížení či prominutí úplaty v odůvodněných případech rozhoduje ředitel SŠST Ústí nad Labem, dle §165 odst. i zák. 561/2004 Sb. na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo studenta.
 
Úhrada za stravu a ubytování

 

Vyberte si ze čtyř následujících variant a připočtěte 1000 Kč za ubytování.

 

Varianty stravování

 1

 snídaně

dopolední svačina

 oběd

odpolední svačina

večeře

2432 Kč

 2

 snídaně

 

 oběd

odpolední svačina

večeře

2102 Kč

 3

 snídaně

dopoledni svačina

 

odpolední svačina

večeře

1508 Kč

 4

 snídaně

 

 

odpolední svačina

večeře

1178 Kč

 

Poplatek za ubytování a stravování se platí na účet školy ČSOB Ústí n.L. č.ú. 3728830/0300, každý měsíc předem a to vždy do posledního dne v měsíci.

 

Úhrada studentů za jednotlivá jídla

 Snídaně

 20 Kč

 Dopolední svačina

 15 Kč

 Oběd

 42 Kč

 Odpolední svačina

 11 Kč

 Večeře

 30 Kč

 

Vyúčtování záloh se provádí vždy k 31. 12. a 30. 6. Případné přeplatky budou vráceny na Váš účet, který uvedete nebo hotově žákům na DM.

 

Vedoucí stravovny

Iveta Stakičová

tel.: 477 753 807

e-mail: stakicova@stsul.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva