Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Metrostav a.s.


Ojedinělá spolupráce naší školy s mamutí stavební firmou Metrostav (nyní s novým programem přípravy řemeslníků zejména pro region Ústeckého kraje) a jedinečné výhody pro naše žáky!

Naše spolupráce s mamutí firmou Metrostav je zcela jednoznačná. Jsme tak jediná škola v Ústeckém kraji.

Jeden z výstupů: již 12 % zaměstnanců skupiny Metrostav jsou smluvní žáci tohoto projektu.

 

Novinka

Program připravuje budoucí zaměstnance, zejména pro Ústecký region (čili bude zajištěna práce co nejblíže domovu).

Podpora učebních oborů

 

Pro zlepšení náboru žáků v souladu s měnícím se klimatem trhu práce a tedy se vzrůstajícím, nyní již palčivě pociťovaným nedostatkem řemeslníků zejména ve stavebnictví a vybraných technických oborech jsme jako jediná škola, zřizovaná Ústeckým krajem, přistoupili již před deseti roky ke vzájemné spolupráci s firmou Metrostav, a.s. Tato spolupráce dosáhla již vysokých kvalit i vzhledem k vzájemné komunikaci a interakci, zohledňující stávající celospolečenské podmínky. Každý rok zde dochází k výraznému vývoji, proto tuto skutečnost uvádíme zvlášť. A vzhledem k jednoznačné výjimečnosti tohoto projektu prezentujeme tuto spolupráci na předních místech tohoto odkazu.

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická tak tímto aktem zrealizovala v naší společnosti již mnoho let trvající a v širším rámci prozatím stále v podstatě neplodnou debatu o potřebách zapojení podniků do středoškolského vzdělávání, o stále vzrůstajícím nedostatku pracovních sil v oblastech stavebnictví a ve vybraných technických, strojařských oborech, o čím dál větší potřebě stavebních a technických firem reprodukovat svůj dělnický personál. A právě oba zainteresované subjekty, naše škola a Metrostav a.s., se rozhodly učinit pod tlakem všeobecného úbytku kvalifikovaných pracovních sil ve stavebnictví těmto teoretickým úvahám přítrž a navázaly spolupráci, jejímž výsledkem již je výraznější příliv řemeslníků do stavebních a po spojení nově i do vybraných technických oborů. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická tuto spolupráci výrazně pocítila na náboru. Tato akce byla povšimnuta na mnoha úrovních naší společnosti včetně MŠMT, kde se tak iniciovala příslušná jednání o možnostech intenzivnějšího zapojení podniků do středního školství.

V rámci naší spolupráce s Metrostavem jsme začali realizovat další projekt, Dny firemní kultury. Součástí těchto akcí jsou exkurze na vybraná pracoviště, zároveň probíhají i semináře a workshopy, kterých se účastní nejen naši smluvní žáci, ale i žáci vybraných základních škol (z devátých a osmých ročníků).

Vzhledem ke stávajícím zkušenostem z minulého období se přijímací řízení smluvních  žáků Metrostavu uspořádalo do další fáze. Jednotliví zájemci jsou po pohovoru, vedeném mezi žákem a rodičem na jedné straně a zástupcem Metrostavu, ředitelem školy, výchovným poradcem a personálním pracovníkem na straně druhé zařazeni do tzv. draftu. Tento stav trvá půl roku, tedy první pololetí 1. ročníku, kdy jsou během měsíců září až leden vybraní žáci hodnoceni dle speciálního systému, vyhovujícímu všem zúčastněným stranám. Na základě výsledků jsou pak úspěšní žáci vyvedeni z draftového řízení a je s nimi uzavřena smlouva dle platných předchozích ustanovení mezi školou a Metrostavem. Smlouva se podepisuje zpravidla s žáky 1. ročníku, a to v měsíci březnu. Poté je těmto žákům za přítomnosti mnoha osobností včetně zástupců Metrostavu předáno pracovní nářadí a oblečení. Celá akce je vždy příslušně zdokumentována.

 

V současné době do projektu patří obory

– Zedník (tříletý učební obor, od prvního ročníku tohoto školního roku název oboru dle ŠVP: Zedník, obkladač),

– Tesař (tříletý učební obor)

– Strojní mechanik (tříletý učební obor)

– Instalatér (tříletý učební obor)

 

Z hlediska této spolupráce se škole podařilo výrazně zvýšit nábor u uvedených oborů (tedy opět) – včetně oboru Strojní mechanik.

 

Bonusy pro smluvní žáky

a) během studia

  • měsíční stipendium
  • zdarma profesní nářadí
  • zdarma pracovní oblečení
  • zdarma ubytovaní a strava na domově mládeže
  • finanční odměny pro nejlepší žáky

b) po úspěšném dokončení studia

  • jistota práce ve velké stavební společnosti
  • jistota pravidelného příjmu
  • přátelské pracovní prostředí
  • možnost dalšího profesního rozvoje

 

Veškeré informace:

  • paní Romana Prokopová, personalistka pro žáky, garant programu 

kontakt: tel.: 477 753 804, 777 360 102, mail: prokopova@stsul.cz

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva