Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky ve školním roce 2021-2022


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce pro rok 2022, jarní termín, do 1. prosince 2021

Kalendář maturitních zkoušek, termíny a složení komisí pro třídy 4SV, 4MS


Školní seznam literárních děl pro dílčí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Četba k maturitní zkoušce

Seznam četby k maturitní zkoušce pro třídy 4SV, 4MS
 
Profilová část, obecná témata k maturitní zkoušce
Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

 

Třída 4SV obor Stavitelství 
Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce

Třída 4MS, obor Mechanik seřizovač 
CNC a robotika 
Technologie

Témata cizích jazyků
Kotva