Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky za školní rok 2023-2024

Jarní zkušební termín maturitních zkoušek je 2. 5. 2024 – 10. 6. 2024. Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou.

 

Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Žák se stane úspěšným maturantem tehdy, když prospěje ve všech zkouškách obou částí.  

Profilová část obsahuje zkoušky z předmětů studovaného oboru a zaměření. 

Společná část nově zahrnuje pouze didaktické testy z českého jazyka a literatury a z druhého předmětu, dle volby žáka. Zvolit může buď cizí jazyk, nebo matematiku.  

Ústní zkouška a písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka patří od roku 2021 do profilové části maturitní zkoušky.  

Zkouška z matematiky je plně součástí státní části maturity a  je tvořena výhradně didaktickým testem. 

Termíny

  • 1. 12. 2023 – nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky řediteli školy (žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek DUP).
  • 15. 1. 2024 – MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ.
  • 31. 3. 2024 – nejzazší termín, do kdy může žák odevzdat svůj seznam literárních děl řediteli školy.

Podrobné informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2023-2024 naleznete na webu CERMAT


Termíny a další informace pro žáky naší školy

Kalendář maturitních zkoušek, termíny a složení komisí pro třídy 4SV, 4MS

Seznam četby k maturitní zkoušce

 
Profilová část, obecná témata k maturitní zkoušce
Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

 

Třída 4SV obor Stavitelství 
Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce

Třída 4MS, obor Mechanik seřizovač 
CNC a robotika 
Technologie

Témata cizích jazyků
 

Kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Český jazyk
Anglický jazyk


Směrnice ředitele školy k maturitním zkouškám
 
 
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva