Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky za školní rok 2022-2023

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou.

Obecné informace

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Žák se stane úspěšným maturantem tehdy, když prospěje ve všech zkouškách obou částí.  

Profilová část obsahuje zkoušky z předmětů studovaného oboru a zaměření. 

Společná část nově zahrnuje pouze didaktické testy z českého jazyka a literatury a z druhého předmětu, dle volby žáka. Zvolit může buď cizí jazyk, nebo matematiku.  

Ústní zkouška a písemná práce z českého jazyka a literatury a cizího jazyka patří od roku 2021 do profilové části maturitní zkoušky.  

Zkouška z matematiky je plně součástí státní části maturity a  je tvořena výhradně didaktickým testem. 

Termíny

  • 1. 12. 2022 – nejzazší termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky řediteli školy (žáci s PUP musí spolu s přihláškou odevzdat i posudek DUP) 
  • 15. 1. 2023 – MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma didaktických testů společné části MZ 
  • 31. 3. 2023 – nejzazší termín, do kdy může žák odevzdat svůj seznam literárních děl řediteli školy

Podrobné informace o maturitní zkoušce ve školním roce 2022-2023 naleznete na webu CERMAT


Termíny a další informace pro žáky naší školy

Kalendář maturitních zkoušek, termíny a složení komisí pro třídy 4SV, 4MS

Seznam četby k maturitní zkoušce

 
Profilová část, obecná témata k maturitní zkoušce
Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva