Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Maturitní zkoušky ve školním roce 2020-2021


Přihlašování žáků k maturitní zkoušce pro rok 2021, jarní termín

Aktuální informace pro maturanty


Následující informace jsou platné v případě normálního provozu školy

 

Přehled termínů společné části maturitní zkoušky

Jednotné zkušební schéma zveřejní CERMAT do 15. ledna na webu maturita.cermat.cz

Pozvánky ke státní části budou maturantům odeslány na e-mail.

 

Novinky od roku 2020

Ve stádiu návrhu jsou změny časů (prodloužení) několika částí státní maturity. Tyto změny ještě může schválit, neschválit či pozměnit parlament.

Český jazyk a literatura - písemná práce na 110 minut

Český jazyk a literatura - didaktický test na 75 minut

Matematika - didaktický test na 120 minut

 

Důležité termíny

1. 12. 2020

Žáci mají poslední možný termín pro podání přihlášky řediteli školy. Žáci s PUP pro konání MZ musí společně s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení ŠPZ.

Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce řádné, tak ke zkoušce opravné případně náhradní.

 

20. 12. 2020

Ředitel školy nejpozději předá žákovi Výpis z přihlášky z informačního systému.

Žák důkladně výpis zkontroluje a potvrdí převzetí výpisu svým podpisem.

 

4. 1. 2021

Žáci se musí začít registrovat na Výsledkový portál žáka (bližší popis v samostatné kapitole níže).

 

15. 1. 2021

MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky pro jaro 2020. (udělat jako odkaz)

 

1. 2. 2021

Ředitel školy může nejdříve zpřístupnit žákům pozvánku k písemným zkouškám SČ MZ.

 

31. 3. 2021

Nejzazší datum odevzdání svého seznamu minimálně 20 vybraných literárních děl.

 


Upozornění pro núspěšné maturanty za školní rok 2019-2020

Pokud žák ve školním roce 2019/2020 nekonal písemnou práci z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka ve společné části na základě ustanovení zákona č. 135/2020 Sb. a současně danou zkoušku jako celek nevykonal úspěšně (tzn. neuspěl u didaktického testu a/nebo ústní zkoušky, příp. se z jejich konání omluvil), bude k této písemné práci automaticky přihlášen v jarním zkušebním období 2021 v rámci profilové části (zkouška není žákům prominuta).

Úspěšně vykonané dílčí zkoušky společné části konané formou písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka v některém z předchozích zkušebních období budou žákům v jarním zkušebním období 2021  automaticky přihlášeny v profilové části. Zkoušky se žákům zobrazí  na přihlášce žáka k MZ v IS CERTIS  a na výpisu z přihlášky, kterou obdrží mailem. Důvodem je nutnost zaevidování těchto částí zkoušky do profilové části, aby mohla škola následně do protokolu o výsledcích profilových zkoušek uvést konečné hodnocení profilových zkoušek z ČJL nebo cizího jazyka.
Přihlášení k nim má pouze formální charakter, tyto části zkoušky žák nebude konat.

Výsledkový portál žáka

Žák může pozvánku k maturitní zkoušce a některé výsledkové dokumenty o maturitní zkoušce získat z výsledkového portálu žáka (VPŽ) na adrese vpz.cermat.cz

Pro registraci použije žák alfanumerický autentizační kód VPŽ, který je uveden na výpisu z přihlášky a na pozvánce k MZ.

Po registraci žák musí udělit souhlas se zasláním výsledkových dokumentů.

Po registraci a udělení souhlasu žák obdrží výsledkové dokumenty ve formátu PDF e-mailem. Žák obdrží výsledkové dokumenty nejpozději do dvou dnů od data, kdy jsou zpřístupněny školám.

Na výpisu z přihlášky bude uveden mj. tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se budou žáci moci registrovat na portál VPŽ a získávat některé dokumenty společné části maturitní zkoušky (pozvánka ke zkouškám SČ MZ, protokol o výsledcích didaktických testů žáka, ohodnocený záznamový arch).

Podrobné informace budou zveřejněny na adrese maturita.cermat.cz

Na školním webu sledujte informace průběžně.


Kalendář maturitních zkoušek, termíny a složení komisí pro třídy 4SV, 4MS

 

Školní seznam literárních děl pro dílčí maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Četba k maturitní zkoušce

Seznam četby k maturitní zkoušce pro třídy 4SV, 4MS
 
 
Profilová část, obecná témata k maturitní zkoušce
Maturitní témata najdete vždy v odkazu pod jménem zkušebního předmětu. Tato témata budou zkombinována, zúžena a upřesněna do výsledné podoby, ze které si maturanti budou losovat.

 

Třída 4SV obor Stavitelství 
Pozemní stavitelství
Stavební konstrukce

Třída 4MS, obor Mechanik seřizovač 
CNC a robotika 
Technologie

Témata cizích jazyků
 
Kotva