Sitemap
Mapa webu
A
A
A

36-52-H/01 Instalatér

Tříletý učební obor s výučním listem

Školní vzdělávací program: Instalatér

  Instalatér

 
 
 
Určeno převážně pro žáky základních škol
Délka a forma studia: 3 roky, denní studium
Stupeň dosaženého vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
 
Vstupní předpoklady žáků
Splnění povinné školní docházky, splnění podmínek pro přijetí prokázáním vhodných schopností (schopnost samostatné práce), vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti (doložení stanoviska lékaře)

Charakteristika oboru
Tříletý učební obor Instalatér poskytuje střední odborné vzdělání s výučním listem. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout žákům dostatečné množství všeobecných a odborných poznatků a dovedností pro provádění vnitřních potrubních rozvodů v budovách, osazování zařizovacích předmětů a montování armatur, montování a opravování rozvodů kanalizace, vodovodů a vytápění a připojování veškerých technických prvků, které souvisí s těmito rozvody. Cílem je také příprava pro instalatérské práce v oblasti plynárenství, zejména provádění montáží plynárenských rozvodů. Obsah všech odborných předmětů je důsledně koordinován s odborným výcvikem.

Žáci jsou připravováni tak, aby výsledky jejich vzdělávání vyústily v tyto znalosti a schopnosti:
 • četli stavební výkresy a orientovali se v projektové a technické dokumentaci
 • uměli zpracovat výpis materiálu a sestavit kompletní technicko - ekonomickou nabídku zákazníkovi
 • orientovali se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem
 • rozlišovali druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití
 • ručně opracovávali materiál používaný v oboru (kovy a plasty)
 • spojovali potrubí z různého materiálu používaných v oboru
 • osazovali a připojovali zařizovací předměty (umyvadla, vany, sprchové kouty, záchodové mísy apod.)
 • prováděli rozvody vody a plynu
 • osazovali kanalizaci včetně napojení na zdroje odpadních vod
 • osazovali otopná tělesa a propojovali otopné systémy
 • seřizovali plynové spotřebiče
 • používali při montáži pouze řádně ověřené a certifikované výrobky

Možnosti uplatnění absolventa
Absolvent je přípraven na výkon pracovních činností souvisejících s povoláním instalatér, po absolvování příslušné praxe je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací kanalizace, rozvodů vody, topení a plynu. Možnost dalšího uplatnění je i v jiných oborech, např. jako prodavači v obchodech s instalatérským nářadím a materiálem.

V průběhu studia získají základní osvědčení „Pájení mědi“ a „Svařování plastů“, které je uznávané v celé EU.

Po úspěšném ukončení učebního oboru mají absolventi možnost přihlásit se na nástavbové studium zakončené maturitou.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.
Kotva