Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Office 365

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Kritéria přijímacího řízení

Vloženo: 6.1.2020 |

Pro přijímací řízení stanovuji následující kritéria

a) Výsledky klasifikace uchazeče z předchozího procesu vzdělávání.
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
c) Zájem uchazeče o zvolený obor.

 

d) Pro maturitní obory výsledky testů přijímací zkoušky.
    Podrobné informace jsou uvedeny ve směrnici ředitele pro kritéria přijímacího řízení maturitních oborů.

 

V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd v jednotlivých oborech. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy v menu Dokumenty/Přijímací řízení/Výsledky jednotlivých kol.

 

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., ředitel školy

Kolegyně a kolegové, milí žáci. Tento školní rok byl opravdu, mírně řečeno, zajímavý. Přes všechny nastalé těžkosti, problémy a překážky jsme se ale dokázali přenést a to doslova se ctí. V krizových
Výsledky přijímacích zkoušek ze dne 8. června 2020. Rozklikni celý článek.
Od 1., resp. 8. června se mohou žáci nekončících ročníků vrátit do školy. Docházka do školy je dobrovolná, výuka bude organizována formou konzultací.
Pro aktuální školní rok otevřete celý článek