Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Office 365

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Kritéria přijímacího řízení

Vloženo: 6.1.2020 |

Pro přijímací řízení stanovuji následující kritéria

a) Výsledky klasifikace uchazeče z předchozího procesu vzdělávání.
b) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
c) Zájem uchazeče o zvolený obor.

 

d) Pro maturitní obory výsledky testů přijímací zkoušky.
    Podrobné informace jsou uvedeny ve směrnici ředitele pro kritéria přijímacího řízení maturitních oborů.

 

V dalších kolech přijímacího řízení budou přijímáni žáci do naplnění tříd v jednotlivých oborech. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy v menu Dokumenty/Přijímací řízení/Výsledky jednotlivých kol.

 

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D., ředitel školy

Ve dnech 15. – 16. února letošního roku se konalo v Ostravě halové mistrovství juniorů v atletice.
Zrušení výuky na školách klade vysoké nároky na žáky a jejich učitele. Snahou škol je, aby dopady tohoto opatření na výuku byly, pokud možno, minimalizovány.
Prodloužení vánoční a novoroční atmosféry poskytla již tradiční školní sportovní akce, která pod „klasickým“ názvem Zimní sportovní kurz, přenesla více než třicetičlenný team našich
V rámci dlouholeté spolupráce s firmou Metrostav a.s. jsme v úterý 3. března měli možnost prohlídky stavby kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.