Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)


Hlavním úkolem environmentální výchovy je poskytovat žákům potřebné znalosti a dovednosti vztahující se k ochraně životního prostředí a vést je ke zdravému životnímu stylu. Cílem je vytvořit vztah k životnímu prostředí, ve kterém žijí a vypěstovat v nich takové postoje, které jsou potřebné při utváření zdravých podmínek pro rozvoj společnosti i každého jednotlivce.

Ekologické aktivity naší školy vede Ing. Anna Mazáčová.
Ve středu 20. června 2018 si ve vila Ignaze Peschka převzali své výuční listy absolventi technických učebních oborů. Úvodní slovo přednesl ředitel školy
V krátkém připomenutí se ještě vracíme k úspěchu, kterého dosáhli naší žáci na republikovém finále v atletice. Dne 23. května 2018 se nejlepší atleti stavebních škol setkali
V úterý 19. června 2018 se naposled sešli ve vile Ignaze Peschka „čerství“ absolventi
Zcela posledním sportovním kláním tohoto školního roku byla účast na po zásluze vybojovaném republikovém finále v hokejbale středoškoláků