Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

METROSTAV, a.s.

Ojedinělá spolupráce naší školy s mamutí stavební firmou Metrostav (nyní s novým programem přípravy řemeslníků zejména pro region Ústeckého kraje) a jedinečné výhody pro naše žáky!

Naše spolupráce s mamutí firmou Metrostav je zcela jednoznačná. Jsme tak:

– JEDINÁ STŘEDNÍ ŠKOLA V ÚSTECKÉM KRAJI

– JEDNA ZE DVOU V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.

 

Jeden z výstupů:

– Již 12% zaměstnanců skupiny Metrostav jsou smluvní žáci tohoto projektu

NOVINKA:  Program připravuje budoucí zaměstnance ZEJMÉNA pro Ústecký region (čili bude zajištěna práce co nejblíže domovu)

 

Pro zlepšení náboru žáků v souladu s měnícím se klimatem trhu práce a tedy se vzrůstajícím, nyní již palčivě pociťovaným nedostatkem řemeslníků zejména ve stavebnictví a vybraných technických oborech jsme jako jediná škola, zřizovaná Ústeckým krajem (a jedna ze dvou z celé České republiky), přistoupili již před deseti roky ke vzájemné spolupráci s firmou Metrostav, a.s. Tato spolupráce dosáhla již vysokých kvalit i vzhledem k vzájemné komunikaci a interakci, zohledňující stávající celospolečenské podmínky. Každý rok zde dochází k výraznému vývoji, proto tuto skutečnost uvádíme zvlášť. A vzhledem k jednoznačné výjimečnosti tohoto projektu prezentujeme tuto spolupráci na předních místech tohoto odkazu.

Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická tak tímto aktem zrealizovala v naší společnosti již mnoho let trvající a v širším rámci prozatím stále v podstatě neplodnou debatu o potřebách zapojení podniků do středoškolského vzdělávání, o stále vzrůstajícím nedostatku pracovních sil v oblastech stavebnictví a ve vybraných technických, strojařských oborech, o čím dál větší potřebě stavebních a technických firem reprodukovat svůj dělnický personál. A právě oba zainteresované subjekty, naše škola a Metrostav a.s., se rozhodly učinit pod tlakem všeobecného úbytku kvalifikovaných pracovních sil ve stavebnictví těmto teoretickým úvahám přítrž a navázaly spolupráci, jejímž výsledkem již je výraznější příliv řemeslníků do stavebních a po spojení nově i do vybraných technických oborů. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická tuto spolupráci výrazně pocítila na náboru. Tato akce byla povšimnuta na mnoha úrovních naší společnosti včetně MŠMT, kde se tak iniciovala příslušná jednání o možnostech intenzivnějšího zapojení podniků do středního školství.

V rámci naší spolupráce s Metrostavem jsme začali realizovat další projekt, Dny firemní kultury. Součástí těchto akcí jsou exkurze na vybraná pracoviště, zároveň probíhají i semináře a workshopy, kterých se účastní nejen naši smluvní žáci, ale i žáci vybraných základních škol (z devátých a osmých ročníků).

Vzhledem ke stávajícím zkušenostem z minulého období se přijímací řízení smluvních žáků Metrostavu uspořádalo do další fáze. Jednotliví zájemci jsou po pohovoru, vedeném mezi žákem a rodičem na jedné straně a zástupcem Metrostavu, ředitelem školy, výchovným poradcem a personálním pracovníkem na straně druhé zařazeni do tzv. draftu. Tento stav trvá půl roku, tedy první pololetí 1. ročníku, kdy jsou během měsíců září až listopad vybraní žáci hodnoceni dle speciálního systému, vyhovujícímu všem zúčastněným stranám. Na základě výsledků jsou pak úspěšní žáci vyvedeni z draftového řízení a je s nimi uzavřena smlouva dle platných předchozích ustanovení mezi školou a Metrostavem. Jedná se o leden následujícího kalendářního roku. Poté jsou těmto žákům za přítomnosti mnoha osobností včetně zástupců Metrostavu předány nástroje, ochranné pomůcky i veškeré vybavení. Celá akce je vždy příslušně zdokumentována, závěr vždy patří besedě s rodiči a s žáky; pro všechny je pak připraven raut.

 

V současné době do projektu patří obory

Zedník (tříletý učební obor, od prvního ročníku tohoto školního roku název oboru dle ŠVP: Zedník, obkladač),

– Tesař (tříletý učební obor)

– Strojní mechanik (tříletý učební obor)

– Instalatér (tříletý učební obor)

– Pozemní stavitelství (čtyřletý maturitní obor)

 

Z hlediska této spolupráce se škole podařilo výrazně zvýšit nábor u uvedených oborů (tedy opět) – včetně oboru Strojní mechanik.

 

Bonusy pro smluvní žáky

a) během studia

  • měsíční stipendium
  • zdarma profesní nářadí
  • zdarma pracovní oblečení
  • zdarma ubytovaní a strava na domově mládeže
  • finanční odměny pro nejlepší žáky

b) po úspěšném dokončení studia

  • jistota práce ve velké stavební společnosti
  • jistota pravidelného příjmu
  • přátelské pracovní prostředí
  • možnost dalšího profesního rozvoje

 

Veškeré informace:

     – paní Zdena Zavoralová, personalistka pro žáky, garant programu 

     – kontakt: tel.: 477 753 804, mailzavoralova@stsul.cz

V úterý 18. června se naposled sešli ve vile Ignaze Peschka úspěšní absolventi stavebních učebních oborů, aby z rukou vedení školy
Každoročně v jarních měsících probíhá v naší škole prakticky ve všech učebních oborech soutěž "Mistr svého oboru". Letošního, již 7. ročníku, se zúčastnili
Vítězstvím v okresním finále (17. 4. – Ústí n/L) a pátou příčkou na krajském levelu (24.4. – Souš), skončila naše letošní fotbalová pouť na poli středoškolských přeborů v tomto sportu. Naše kombinované teamy ve složení
Zcela posledním sportovním podnikem tohoto školního roku bylo tradiční klání ve futsalu středních škol. Takzvaný Kantor Futsal CUP (5. 6. 2019) byl opětovně záležitostí sportovního areálu FK Neštěmice, kde se pro tento ročník