Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Office 365

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Návrat žáků do školy

Vloženo: 28.5.2020 |
Od 1., resp. 8. června se mohou žáci nekončících ročníků vrátit do školy. Docházka do školy je dobrovolná, výuka bude organizována formou konzultací.

Žáci mohou dobrovolně chodit do školy od

  • 1. června 2020 na odborný výcvik
  • 8. června 2020 na teoretickou výuku

 

Pravidla

  • Veškerá výuka bude probíhat formou konzultací.
  • Vždy je nutná předchozí domluva s příslušným učitelem.
  • Domluva na konzultaci se řídí platným rozvrhem. To znamená, že je-li v rozvrhu na požadovaný den konzultace uvedena teoretická výuka, nelze se domlouvat na odborný výcvik. A naopak.
  • Po zobrazení platného rozvrhu zvolte svoji třídu.
  • Při příchodu do školy musí žák odevzdat vyplněné Čestné prohlášení COVID19 podepsané zletilým žákem nebo u nezletilého žáka jeho zákonným zástupcem.
  • Žáci musí mít s sebou 2 roušky, přezůvky a musí dodržovat bezpečné rozestupy a všechna opatření uvedená ve vstupních prostorách školy pro zajištění ochrany zdraví.
  • Na odborný výcvik se žáci převléknou do pracovního oděvu.

 

Harmonogram uvolnění škol

Další podrobné informace najdete na webu Ministerstva školsví mládeže a tělovýchovy

 

Kolegyně a kolegové, milí žáci. Tento školní rok byl opravdu, mírně řečeno, zajímavý. Přes všechny nastalé těžkosti, problémy a překážky jsme se ale dokázali přenést a to doslova se ctí. V krizových
Výsledky přijímacích zkoušek ze dne 8. června 2020. Rozklikni celý článek.
Od 1., resp. 8. června se mohou žáci nekončících ročníků vrátit do školy. Docházka do školy je dobrovolná, výuka bude organizována formou konzultací.
Pro aktuální školní rok otevřete celý článek