Naši instalatéři opět vítězí

Vloženo: 3.5.2019 |
V pondělí 29. dubna 2019 se na Střední škole ESOZ v Chomutově konal XV. ročník soutěže

„Vědomostní olympiáda 2019“. Soutěž se uskutečnila pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Ústavu TZB. Soutěž je určena žákům třetích, případně druhých ročníků SOU a SOŠ v oboru instalatér. Soutěžní otázky  vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov, které jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR  a další doplňující odborné otázky byly z oboru instalatérství zpracované ve spolupráci s partnery soutěže a odbornými garanty. Lukáš Šaran s 85% správných odpovědí se umístil na 1. místě a Adam Urban s 80% pak na 2. místě z 12 soutěžících.Oba tak postupují do republikového finále, které se uskuteční 16. května v Brně. Blahopřejeme!!!

 

Ing. Ivana Gajdošová