Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Office 365

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021


Informace pro přijímací zkoušky maturitních oborů vzhledem k současné situaci

 

Maturitní obory M a L (Pozemní stavitelství, Mechanik seřizovač)

 • 8.6.2020 jednotná přijímací zkouška, 1. termín
 • 23.6.2020 jednotná přijímací zkouška, náhradní termín

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Do budovy školy lze vpustit i další osoby, které se v rámci zásady veřejnosti ústních zkoušek maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií těchto zkoušek chtějí účastnit; tyto osoby jsou však povinny dodržovat všechna stanovená hygienická opatření stanovená školou (včetně podpisu čestného prohlášení).
 • Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Všichni žáci, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky3.
 • Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Čestné prohlášení COVID19

Informace k přijímacím zkouškám

Ochrana zdraví při přijímacích, maturitních a závěrečných zkouškách

 
Na portálu Cermatu prijimacky.cermat.cz/index.php naleznete vše potřebné
 • základní informace
 • řešené úlohy
 • cvičné testy

a mnoho dalšího.


Tříleté učební obory H (Instalatér, Elektrikář, Truhlář, Tesař, Automechanik, Autoelektrikář, Autoklempíř, Strojní mechanik, Zedník, Obráběč kovů)

1. kolo proběhlo standardně včetně zveřejnění výsledků přijímacího řízení 22. dubna na webu školy (rodiče uchazečů byli dopisem informováni).

 

Tříleté učební obory E (Malíř, natěrač, Zedník, Truhlářská výroba)

1. kolo proběhlo standardně včetně zveřejnění výsledků přijímacího řízení 22. dubna na webu školy (rodiče uchazečů byli dopisem informováni).


 

Průběh přijímacího řízení 1. kolo "Krok za krokem"

 

1. Vyplnit přihlášku (jsou již předvyplněné ke stažení na webu školy)

 • najdete na webu naší školy, stáhnout je můžete v levém menu Přihlášky ke stažení. Přihlášky mají vyplněnou naší adresu, čísla a názvy oborů a školních vzdělávacích programů,
 • dostanete zdarma na personálním oddělení naší školy Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem nebo U Panského dvora 1006 (na vrátnici vždy dostanete informaci, kam jít),
 • koupíte v prodejnách SEVT,
 • dostanete na základních školách, ale ty nemají povinnost je vydávat,

 

2. Do kdy mám odevzdat přihlášku?

 • nejpozději do 1. března na naši školu (všechny obory, maturitní, učební a nástavbové).

 

3. Co s vyplněnou přihláškou?

 • poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem),
 • rovnou přinést na personální oddělení pro žáky, Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem nebo U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše (na vrátnici dostanete informaci, kam s ní jít).

 

4. Dělá se přijímací zkouška?

 • tříletých učebních oborů se přijímací zkouška nedělá (přeskočte až k bodu č. 6),
 • maturitních oborů se konají jednotné přijímací testy, zadávané společností CERMAT (14. dubna 2020 od 8:00 hodin na středisku výuky U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše).

 

5. Kdy se dozvím výsledek, zda jsem přijat/přijata na školu?

 • do 2 pracovních dnů po skočení období přijímacího řízení,
 • výsledky budou uveřejněny na webu školy a v budově školy,
 • těm, kteří nebyli přijati, bude poštou posláno rozhodnutí ředitele o nepřijetí.

 

6. Poté JE NUTNO odevzdat na školu ZÁPISOVÝ LÍSTEK. Kde si ho mohu vyzvednout?

 • na základní škole, ze které přicházíte,
 • na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

 

7. Kam musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?

 • nejlépe rovnou přinést na personální oddělení pro žáky, Čelakovského 250/5, Ústí nad Labem nebo U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše (na vrátnici dostanete informaci, kam s ním jít),
 • poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Čelakovského 250/5, 400 07 Ústí nad Labem).

Pozor – zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem!

 

8. Do kdy nejpozději musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?

 • učební obory nejpozději do 7. května 2020
 • maturitní obory nejpozději do 14. května 2020

 

9. Tím jste vykonali vše potřebné pro přijetí na naši školu a stáváte se od 1. září žákem naší školy. Gratulujeme!

Podrobné informace obsažené ve směrnici ředitele pro 1. kolo přijímacího řízení

Úprava podmínek vzhledem k mimořádné situaci

 

Právní předpisy k přijímacímu řízení 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2020 – 2021 bude provedeno ve školním roce 2019 – 2020 podle následujících právních předpisů:

1. Zákon č. 561/2004 Sb., ust. § 59 - § 64 a § 83 - § 85 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Vyhláška č. 353/2016 Sb., platná od 31. 10. 2016, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vyhláška č. 27/2016, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

4. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vyhláška 275/2009 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

6. Organizací školního roku (MŠMT, č. j.: 9081/2012-20)

 


 

Dne 24. listopadu navštívila naši školu předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Ústeckého kraje, Mgr. Zdenka Vachková. Během schůzky zazněly
Podle nařízení MŠMT a v souladu s plánem Protiepidemického systému ČR se ve středu 25. listopadu do škol vrátí závěrečné ročníky středních škol, obnoví se v nich také praktická výuka ve skupinách do 20 žáků. Podrobnosti v celém článku.
Vzhledem k epidemiologické situaci v tomto období zatím nerealizujeme dny otevřených dveří. Pokud to situace dovolí, plánujeme dny otevřených dveří na leden 2021. Bližší informace najdete v celém článku.
Školy pokračují v distanční formě výuky jak v teoretické výuce, tak i v odborném výcviku. Do lavic se žáci vrátí po odvolání stávajících opatření vládou ČR.