Slavnostní předávání výučních listů absolventům stavebních oborů

Vloženo: 19.6.2019 |
V úterý 18. června se naposled sešli ve vile Ignaze Peschka úspěšní absolventi stavebních učebních oborů, aby z rukou vedení školy

a ostatních pedagogických pracovníků převzali výuční listy. Mnozí z nich završili svoje působení v naší škole vynikajícím prospěchem, kdy složili závěrečné zkoušky na samé jedničky. Značná část absolventů má odhodláni zvýšit si své vzdělání o další učební obor, někteří by pak rádi získali i maturitu. Z úst ředitele školy Vítězslava Štefla i ostatních pedagogických pracovníků slyšeli slova chvály i poděkování za jejich příkladné působení v naší škole i za reprezentaci v oborových soutěžích, kde největších úspěchů dosáhli naši instalatéři. V samém závěru této slavnostní chvíle nechyběly z úst pedagogů rady do jejich dalšího osobního i profesního života s přáním co největších spěchů.

 

Ing. Patrick Gurský