7. roční školní soutěže „Mistr svého oboru“

Vloženo: 14.6.2019 |
Každoročně v jarních měsících probíhá v naší škole prakticky ve všech učebních oborech soutěž "Mistr svého oboru". Letošního, již 7. ročníku, se zúčastnili

žáci první ročníků všech učebních oborů vyučovaných v naší škole a také studenti 1., 2. a 3. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. Soutěž je zaměřena na praktické dovednosti žáků, které získaly v rámci výuky. Zadané práce jsou realizovány v moderních dílnách naší školy. Na základě vyhodnocení zadaných úkolů jsou nejlepší jedinci odměněni nejen výbornou známkou, ale také finanční odměnou ve formě poukázek. Letošní soutěž finančně podpořila Asociace středoškolských klubů, poděkování náleží především Mgr. Aleše Kymličkové, která podporuje celou soutěž a podílí se také na její přípravě. Všem oceněným žákům patří nejen uznání za jejich výkony, ale také dík za jejich odpovědný přístup v průběhu celé soutěže..

  

Ing. Patrick Gurský