Další kolo investičních záměrů školy

Vloženo: 28.2.2019 |
Před naším areálem A spolu s klíčovými osobnostmi přípravy realizace významného investičního záměru naší školy, totiž Rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy S, generálním

projektantem Ing. Polereckým a supervizorem investic Ústeckého kraje, p. V. Černeckým. V pátek, 22. února 2019 totiž proběhlo úzké jednání mezi vedením školy a investorem, Ústeckým krajem. Naše výborná spolupráce se zřizovatelem, Ústeckým krajem, tak nabrala další kurz, potvrzující závěry nejen našeho ŠAP a Strategického plánu vývoje školy (aktualizováno pro 2018 - 2026), ale i relevantních strategických dokumentů Ústeckého kraje. Věci se hnuly tím správným směrem a těším se na další kroky.

 

PhDr. Mgr. Vítězsalv Štefl, Ph.D., ředitel školy