Adaptační kurz

Vloženo: 11.10.2018 |
Studenti prvních ročníků maturitního studia se ve dnech 24. – 26. 9. zúčastnili Adaptačního kurzu, který se konal v chatovém táboře Jordán v Opárenském údolí. Při realizaci „adapťáku“

naše škola spolupracovala s Mgr. Janem Wedlichem, který se postaral o to, že naši studenti prožili tři dny plné netradičních a atraktivních aktivit, které měly za cíl pomoci poznat nové spolužáky, získat k nim důvěru a naučit se s nimi spolupracovat. Mnohé z naplánovaných činností měly také přivést účastníky k poznání vlastních schopností, k překonání strachu a sebedůvěře. Všechny úkoly, které byly pro studenty připraveny, se plnily týmově, složení skupin se měnilo, aby se všichni co nejlépe poznali. Nejvíc se líbil výstup na Lovoš, který byl spojen s plněním logických a vědomostních úloh. Při závěrečném vyhodnocení byl  každou třídou vybrán nejlepší týmový hráč a nejlepší řešitel kvízových otázek. Sladkou odměnu získali všichni účastníci, více sladkostí si odvezli vítězové netradiční olympiády. Společně strávené tři dny napomohly i třídním učitelkám  poznat svoje svěřence nejen ve školním prostředí, ale i v přírodě a v situacích, kdy šlo do tuhého :) i díky chladnému počasí. I přesto, že se většina z nás těšila domů do svých teplých koupelen a vyhřátých pelíšků, jsme byli spokojeni a naplněni zážitky a dojmy. Domů si obě třídy odvezly svoje sepsané desatero, které jim bude připomínat, co se společně naučily. „Co se ve třídě stane, to ve třídě zůstane“ a „Poslouchej Ivču.“

 

Mgr. Dana Mocová, Ing. Iva Rubáčková, Ing. Jitka Hvězdová, Mgr. Aleš Fiala, Mgr. Taťána Vodňanská