Studenti ústecké stavební průmyslovky se na ČVUT neztratili

Vloženo: 24.9.2018 |
Národního kola soutěže studentů středních průmyslových škol stavebních se 13. a 14. září spolu s vítězi regionálních kol zúčastnili i studenti čtvrtého ročníku

Střední průmyslové školy stavební z Ústí nad Labem, Petr Kuchařík, František Papík a David Majerik. Stavební fakulta ČVUT tak na své půdě přivítala to nejlepší z budoucích stavařských odborníků.

Ve dvoudenním klání museli soutěžící mj. prezentovat vlastní projekt rodinného domu, uspět ve vědomostním kvízu se zaměřením na Pozemní stavitelství, Stavební materiály, Statiku stavebních konstrukcí a Architekturu. Také museli řešit náročné technické úlohy se zaměřením na provedení technických detailů staveb a toto řešení obhájit.

Výkony účastníků  posuzovaly kapacity oboru – proděkan a další vyučující Stavební fakulty ČVUT v Praze a zástupci České komory autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.

V dílčích zkouškách i za projekt rodinného domu byl nejlépe hodnocen Petr Kuchařík, student 4. ročníku ústecké školy.

Díky týmové spolupráci a skvělým výkonům se právě studenti ústecké školy v součtu bodů dostali na první místo a stali se tak vítězi Národní soutěže. Potvrdili, že ústecká stavební průmyslovka připravuje své studenty tak, že jsou schopni čelit i té největší konkurenci.

Úspěšným studentům poděkoval za vzornou reprezentaci školy ředitel, PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, PhD.

Stejný dík patří učitelům odborných předmětů Ing. Petře Josefusové, Ing. Petru Bandasovi a Ing. arch. Otovi Zápotockému za vzornou přípravu žáků na jejich budoucí profesi.

 

Mgr. Taťána Vodňanská