Odborná přednáška pro pedagogické pracovníky školy

Vloženo: 13.2.2018 |
Dne 31. 1. 2018 proběhla v naší škole odborná přednáška v rámci dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků na téma

„Příčiny a projevy poruch chování a agresivity u dětí a mládeže“. Odborným garantem byl PhDr. Andrej Drbohlav, který se věnuje výzkumu, analýze a terapii patologického chování. Zajímavým a neotřelým způsobem byly představeny příklady problémového chování, které se vyskytuje v průběhu dětství a dospívání s důrazem na poruchy osobnosti ve školním prostředí. Přednáška byla poutavá a pro všechny zúčastněné byla velkým přínosem pro osobnostně sociální a profesní rozvoj v rámci jejich pedagogické praxe.

 

Ing. Patrick Gurský