Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Informace a termíny


Řádný termín pro maturitní obory je 12. 4. 2017 

 
Povolenou pomůckou při řešení testu z českého jazyka a literatury bude pouze modře či černě píšící propisovací tužka. 
Povolenými pomůckami při řešení testu z matematiky budou pouze rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. 
Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno. 
Ilustrační testy jsou k dispozici na webu www.cermat.cz
 
Průběh přijímacího řízení krok za krokem 
1. Vyplnit přihlášku (jsou již předvyplněné ke stažení na webu školy)
2. Do kdy mám odevzdat přihlášku?
– do 1. března na naši školu (všechny obory, maturitní, učební a nástavbové)
3. Co s vyplněnou přihláškou?
– poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná
   škola stavební a technická, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem)
– rovnou přinést na personální oddělení pro žáky, Čelakovského 2, Ústí nad Labem (na vrátnici dostanete informaci, kam s ní jít)
4. Dělá se přijímací zkouška?
– u tříletých učebních oborů se přijímací zkouška nedělá (přeskočte až k bodu č. 6)
– u maturitních oborů se vykonávají jednotné přijímací testy, zadávané společností CERMAT
5. Kdy a kde se konají jednotné přijímací testy na maturitní obory?
– Kdy? 12. dubna 2017
– Od kolika? Od 8:00 hod.
– Kde? Na středisku výuky U Panského dvora 1006, Ústí nad Labem, Klíše
6. Kdy se dozvím výsledek, zda jsem přijatý/přijatá na školu?
do 2 pracovních dnů po skočení období přijímacího řízení
– uveřejněny na webu školy
– vyvěšeny na budově školy
– poštou posláno rozhodnutí ředitele těm, kteří nebyli přijati
7. Poté JE NUTNO odevzdat na školu zápisový lístek. Kde si ho mohu vyzvednout?
– na základní škole, ze které přicházíte
– na Krajském úřadě Ústeckého kraje
8. Kam musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?
– nejlépe rovnou přinést na personální oddělení pro žáky, Čelakovského 2, Ústí nad Labem (na vrátnici dostanete informaci, kam s ním jít)
– poslat poštou na adresu školy (Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná
škola stavební a technická, Čelakovského 5, 400 07 Ústí nad Labem)
Pozor – zápisový lístek musí být podepsán uchazečem i zákonným zástupcem 
9. Do kdy nejpozději musím odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek?
– nejpozději do 16. května
- uchazeči do oborů nástavbového studia zápisový lístek neodevzdávají
10. Tím jste vykonali vše potřebné pro přijetí na naši školu a stáváte se od 1. září žákem naší školy. Gratulujeme!

Formuláře přihlášek jsou k dispozici:
- na základních školách, ale ty nemají povinnost je vydávat
- zdarma na personálním oddělení naší školy
- na webu naší školy, odkaz ke stažení je ZDE, přihlášky mají vyplněnou naší adresu, čísla a názvy oborů

- v prodejnách SEVT

Základní termíny 


Právní předpisy k přijímacímu řízení 
Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017 – 2018 bude provedeno ve školním roce 2016 – 2017 podle následujících právních předpisů:
1. Zákon č. 561/2004 Sb., ust. § 59 - § 64 a § 83 - § 85
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 353/2016 Sb., platná od 31.10.2016
kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
4. Vyhláška 275/2009 Sb.
o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
5. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
6. Organizací školního roku (MŠMT , č. j.: 9081/2012-20)