Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)


Hlavním úkolem environmentální výchovy je poskytovat žákům potřebné znalosti a dovednosti vztahující se k ochraně životního prostředí a vést je ke zdravému životnímu stylu. Cílem je vytvořit vztah k životnímu prostředí, ve kterém žijí a vypěstovat v nich takové postoje, které jsou potřebné při utváření zdravých podmínek pro rozvoj společnosti i každého jednotlivce.

Ekologické aktivity naší školy vede Ing. Anna Mazáčová.
Ve čtvrtek 8. 2. 2018 proběhlo v učebně ICT2 již tradičně školní kolo soutěže v „Grafických programech 2018“. V tomto roce se do boje o postup na „republiku“ přihlásilo celkem 7 studentů z maturitních ročníků pozemního stavitelství.
Dne 31. 1. 2018 proběhla v naší škole odborná přednáška v rámci dalšího profesního vzdělávání pedagogických pracovníků na téma
Ve dnech 8. a 9. února, v rámci projektu na podporu technického vzdělávání na základních školách, si mohli chlapci ze třech devátých tříd vyzkoušet
V prosinci loňského roku a následně v lednu letošního roku přišli do naší školy žáci ze Základní školy Stříbrnická, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli některé řemeslné učební obory.