Kotva


    Rozvrh hodin
    Suplování S
    Suplování T

    Svářečská škola
    Stravování

Odkazy
SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
Mapa webu
A
A
A

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)


Hlavním úkolem environmentální výchovy je poskytovat žákům potřebné znalosti a dovednosti vztahující se k ochraně životního prostředí a vést je ke zdravému životnímu stylu. Cílem je vytvořit vztah k životnímu prostředí, ve kterém žijí a vypěstovat v nich takové postoje, které jsou potřebné při utváření zdravých podmínek pro rozvoj společnosti i každého jednotlivce.

Ekologické aktivity naší školy vede Ing. Anna Mazáčová.